T. 206, S. 13

KHOA HỌC GIÁO DỤC

Mục lục

Khoa học Giáo dục (KGD)

BÌA MỤC LỤC Tóm tắt PDF
Văn phòng Tạp chí 1 - 2
THIẾT KẾ VÀ VẬN DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH TRUNG QUỐC TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Kiều, Nguyễn Thị Ngọc Anh 3 - 9
BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Tuyền 11 - 17
THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG PHÁP CHO CÁC LỚP KHÔNG CHUYÊN TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đặng Thị Kiều, Ngô Thị Thùy Vân 19 - 24
GIÁO DỤC STEM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương 25 - 31
TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI “TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN” - VẬT LÍ 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Linh 33 - 39
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Thảo 41 - 47
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MOODLE TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÝ - LÝ SINH CHO SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hòa, Vũ Thị Thúy 49 - 53
GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Quang 55 - 62
BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT TRONG HỌC TẬP ĐẠO HÀM, NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Trinh, Trần Thị Thu Uyên 63 - 70
DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Nam, Phan Văn Quynh 71 - 78
PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Phùng Thị Thu Trang 79 - 84
XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC SƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa 85 - 91
LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Tinh, Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thu Hồng 93 - 100
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ NHẤT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hưng, Bùi Thị Thanh Huyền 101 - 107